THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI

Caring for Every Stage of Life.
From infant diapers to wet wipes, sanitary products for women, and adult care essentials,
we offer a range of trusted brands that prioritize comfort, well-being, and convenience.
Explore our selection of personal care brands, each designed with unique needs in mind.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Năng lực sản xuất của chúng tôi

1.39 ha

Tổng diện tích

1

trong các nhà máy Việt Nam đầu tiên ở Mariel

240 triệu

sản phẩm mỗi năm

19+

dòng sản phẩm

Thị trường tiêu thụ

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến trong toàn bộ danh mục sản phẩm của mình, đảm bảo sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, quan tâm đến sức khỏe và sự bảo vệ cho bạn ở mọi bước.

Vận hành hiệu quả
Công nghệ tiên tiến
Hiệu suất cao
Cam kết bền vững
Sản phẩm chất lượng cao

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Tin tức mới nhất

KÊU GỌI HỢP TÁC

Nhà cung cấp
Nhà mua hàng
Liên hệ